Verbale Pupiller v. 2.0.09

Verbale Pupiller v. 2.0.09

- Biennale for ny poesi & publikationsmesse for småforlag

Verbale Pupiller 2009 arrangeres af Litteraturen på Scenen & forlaget (asterisk).

Verbale Pupiller blev afholdt første gang i efteråret 2007. Anden omgang afholdes d. 22-25. oktober 2009 i Århus Kunstbygning og indeholder en poesifestival, en publikationsmesse og en udstilling. I år præsenteres således omkring 40 digtere, 30 kunstnere og 40 små forlag fra hele Norden. Arrangementet byder på oplæsning, performance, udstilling, seminar, bogmesse, koncert mm. Endvidere udgives en 360 siders katalogbog.

Verbale Pupiller er en publikationsmesse, en poesifestival og en udstilling på en og samme tid. Således præsenteres det hele i et totalrum for kunst, litteratur, kritik og formidling, hvor samtalen omkring tingene har flere koordinater at pejle efter.

For yderligere information kontakt festivalinspektør Mathias Kokholm.: kokholmmathias@gmail.com / (+45) 22 95 54 25 eller arrangement og programansvarlig Mads Mygind.: madslmygind@gmail.com & Christoffer Ugilt Jensen.: christofferugilt@gmail.com.

FØRSTE AFSLØRING & TEKST OM ARRANGEMENTET

præsentation af projektetPosted by Mathias Kokholm 02 Oct, 2009 14:15

­Litteraturen på Scenen & forlaget * (asterisk) præsenterer

VERBALE PUPILLER

Verbale Pupiller blev afholdt første gang i efteråret 2007. Anden omgang afholdes d. 22-25. oktober 2009 i Århus Kunstbygning og indeholder en poesifestival, en publikationsmesse og en udstilling. I år præsenteres således omkring 40 digtere, 30 kunstnere og 40 små forlag fra hele Norden. Arrangementet byder på oplæsning, performance, udstilling, seminar, bogmesse, koncert mm. Endvidere udgives en 360 siders katalogbog.

***

POESIFESTIVAL

Verbale Pupiller er en international festival for ny poesi. Oprindeligt funderet i et skandinavisk perspektiv, om end vi bestræber os på ikke at lade os begrænse af geografien. Det gør poesien ikke, den bevæger sig... Det ny skal således forstås som bevægelse, poesiens bevægelser fra en diskurs til en anden og blandt andre medier og kunstarter for eksempel. Hvad er poesiens situation og position i samtiden, hvad påvirkes den af og hvad påvirker den.

Enkelte af de deltagende digtere vil også besøge Forfatterskolen i København, hvor de vil læse op ved et offentligt arrangement og deltage i undervisning på skolen. Derudover vil Århus Universitet afholde et seminar hvor poesiens situation og position behandles i dialog med de litterære studier. Desuden vil der være en række begivenheder på Århus Kommunes Biblioteker som ligger i forlængelse af arrangementet.

De deltagende digtere er.:

Charles Bernstein (USA), Niels Frank (Danmark), Cia Rinne (Finland), Morten Søndergaard (Danmark), Palle Sigsgaard (Danmark), Karl Larson (Sverige), Lene Asp (Danmark), Annelie Axén (Sverige), Jan Erik Vold (Norge) Peter Waterhouse (Østrig), Tua Forsström (Finland), Johan Jönson (Sverige)Claus Handberg Christensen(Danmark), Eiríkur Örn (Island), Khal Allan (Danmark), Ron Winkler (Tyskland), Anja Utler (Tyskland), Ann Cotten (Tyskland), Er de Sjældne (Danmark) og flere i vente…

PUBLIKATIONSMESSE

Verbale Pupiller er en publikationsmesse for små og mellemstore forlag, samt tidsskrifter fra Skandinavien, som alle opererer med et ønske om en eller anden form for uafhængighed og idealisme. Således er der tale om aktører som har en vilje til at etablere et alternativ til det eksisterende kredsløb og offentligheden. Udstillerne er alle primært funderet indenfor arbejdet med billedkunst og/eller litteratur. Mange af de deltagende forlag og tidsskrifter er kunstnerdrevne platforme eller at betragte som værktøjer for produktion og distribution af kunstnerisk materiale. Hermed placerer de fleste sig et sted mellem kunst og formidling, hvorfor netop udstillinger og bogmesser er væsentlige måder at møde sit publikum på.

De udstillende forlag fra Skandinavien er.:

Rönnels Antikvariat, Bokbål, Den blå port, Space Poetry, Litlive, Fingerprint, OEI, Kønst, Arena, Edition After Hand, Apparatur, Geiger Records, Dada Invest, hurricane, diafrag, A shoel of mackerel, ARK, * (asterisk), Space Poetry, Koordinat, Distribusjon, Torpedo, OEI editör, Standart, attåt, Forlaget Attåt, Edition og flere i vente...

UDSTILLING

Verbale Pupiller er en udstilling med værker fra 28 danske og udenlandske billedkunstnere. Kunstnerne arbejder i deres værker alle med forskellige bogmæssigheder i form af tekst, bog-lighed, narration, o.lign, og trækker således referencer til såvel bogen, litteraturen, skriften - og resten af arrangementet Verbale Pupiller. Installeringen af udstillingen giver mindelser om den måde bøger opstilles og ordnes på; efter forskellige, måske ikke altid helt gennemskuelige, systematikker og principper. Udstillingen er som en vandring langs en meget lang bogreol, hvor man, mens man måske ledte efter noget helt andet, kan distraheres og falde over noget uventet nyt og ukendt.

Deltagende kunstnere:

Monica Aasprong, Jacob Borges, Anders Bonnesen, Jan Bäcklund, Jesper Fabricius, Signe Frederiksen, Gudrun Hasle, Ulrik Heltoft, Peter Holst Henckel, Kasper Hesselbjerg, Hilarius Hofstede, Amel Ibrahimovic , Elsebeth Jørgensen, Jane Jin Kaisen, Jeuno JE Kim, Jacob Nielsen & Jonas Seeberg , Jørgen Michaelsen, Lasse Krog Møller, Karen Petersen , Anne-Mette Schultz, Kirstine Strømberg, Torben Ribe,

***

Verbale Pupiller er altså en publikationsmesse, en poesifestival og en udstilling på en og samme tid. Således præsenteres det hele i et totalrum for kunst, litteratur, kritik og formidling, hvor samtalen omkring tingene har flere koordinater at pejle efter. Erfaringer og perspektiver udveksles således på tværs af geografi og kunstform, mellem aktører, kunstnere og publikum.


***


Program

20 oktober
POETRY TODAY (seminar)
Århus Universitet

21. oktober
POETRY TODAY (seminar)
Århus Universitet

21. oktober
BERNSTEIN & FRANK (oplæsning)
Forfatterskolen (Kbh.)


22. oktober
VERBALE PUPILLER (åbning & oplæsning)
Århus Kunstbygning

23. oktober
VERBALE PUPILLER (fernisering af udstilling, oplæsning & koncert)
Århus Kunstbygning

24. oktober
VERBALE PUPILLER (åbning af bogmesse, reception, oplæsning & koncert)
Århus Kunstbygning

25. oktober
VERBALE PUPILLER (bogmesse, oplæsning, koncert & afrunding)
Århus Kunstbygning


25. oktober
PETER WATERHOUSE (oplæsning)
Bakkehuset (Kbh.)

26. oktober
3xTYSK / DANSK (oplæsning)
Forfatterskolen (Kbh.)  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post103

02/10 VERBALE PUPILLER FORSMAG #1

præsentation af projektetPosted by Mathias Kokholm 02 Oct, 2009 07:42

KuffertReception på Hovedbiblioteket

fredag 2. oktober kl. 16.00

Morten Søndergaard (& Jorge Luis Borges)

Lasse Krog Møller

Mathias Kokholm

Fredag d. 2. oktober holdes der kuffertreception på Hovedbiblioteket i Århus. Anledningen er den forestående poesifestival, publikationsmesse & udstilling Verbale Pupiller, som afholdes d. 22-25. Oktober i Århus Kunstbygning.

Kufferten indeholder en mængde tryksager, bøger og objekter, som i en eller anden grad udfordrer vores vante omgang med bogen, hvad enten vi taler om billedkunst eller litteratur. Sagerne er alle karakteristiske ved dels at antage en særlig form og dels ved at blive udgivet/distribueret af mindre forlag/tidsskrifter.

Forfatter Morten Søndergaard, billedkunstner Lasse Krog Møller og redaktør Mathias Kokholm vil i fællesskab samtale med hinanden og publikum om disse sager. De vil både tage udgangspunkt i den enkelte mærkværdige publikation og generelt tale om feltet for kunstpublikationer, tidsskrifter, bogobjekter og alternative litterære udgivelser, som i disse år vokser hastigt. Morten Søndergaard vil desuden læse op af egne tekster og enkelte af den argentinske forfatter Jorge Luis Borges, som knytter sig til bogen som fænomen, biblioteker, kufferter, arkiver og andre antikverede steder…

  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post102

Billeder fra Verbale Pupiller fredag d. 14.09

præsentation af projektetPosted by Christoffer Ugilt Jensen 15 Sep, 2007 20:19

Blog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog ImageBlog Image

Billeder taget af Rune Kaldau

  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post46

Ideen bag Verbale Pupiller

præsentation af projektetPosted by Mathias Kokholm 01 Jul, 2007 22:18
Blog Image
Om arrangementet Verbale Pupiller

Verbale Pupiller er en festival for moderne poesi og en bogmesse for nordiske småforlag. Arrangementet har til hensigt at formidle ny poesi og undersøge dens væsen og situation i samtiden. Den overordnede ramme er nordisk poesi, men med enkelte udkig til både fransk og tysk poesi.

En mulig ny udgivelseskultur, samt væsentlige fællestræk og samarbejder inden for nordiske lande, er i fremvækst, hvorfor vi har valgt, at dette skulle udgøre rammen om vores arrangement. Derudover har vi valgt at sætte fokus på litteraturen som medie, bogen som medie, samt litteraturens interageren med andre medier, billede og lyd / billedkunst og musik. Der vil således være en række litterære værker/eksperimenter i dialog med en billed- og/eller lydside. Men også projekter, hvis udgangspunkt er billede eller lyd, men grænser op til det poetiske. Poesien er klangbunden, øret er lydpotten og pupillen er verbal.

At varsle eller fremmane et nybrud indenfor litteraturen må man være yderst forsigtig med. Verbale Pupiller skal da heller ikke forstås som en jagt på det nye, men bygger grundlæggende på en fornemmelse af, at litteraturen er sat i bevægelse og måske nu potentielt er på vej i en ny retning, væk fra en diskurs til en anden. Sandsynligvis ikke en bevægelse, som netop nu er sat i gang, men en altid eksisterende bevægelse, der blot nu – i kraft af nye mediers landvindinger – udfordrer litteraturen og åbner op for nye strømninger, vi endnu ikke kender det litterære omfang af. Uanset hvad, er det næppe muligt at fiksere en bevægelse i sin samtid. Ambitionen med Verbale Pupiller må dog alligevel være denne, gennem en række indstillinger, at forsøge at zoome ind på samtidspoesiens position og væsen, eller bevægelser og knopskydninger. Et projekt, som kræver et alsidigt program, der stritter uden at miste fokus. Intentionen er således at fremhæve mulige indstillinger for poesiens bevægelser, udstille og undersøge dem i samklang med publikum.

Indtilling #1 – Moderne poesi/ordkunst
Sproget vil sandsynligvis også fremover være kimen til kunstneriske udtryk, materialet for den udøvende, og således vil der nok altid eksistere ordkunst. Men det er en form for ordkunst, som bliver sværere og sværere at betragte i relation til vores gængse opfattelse af litteratur. Performance poetry og udgivelser på nettet er væsentlige forvandlingstegn i retninger, som får begrebet litteratur til at sive ud mellem linjerne. Et andet eksempel er de ikke-skønlitterære genres mix med det skønlitterære. Eksempelvis Jørgen Leths leg med køkkenpigen og det biografiske materiale i ’fiktionen’ Det uperfekte menneske (2005), hvor vores opfattelse af litteratur i hvert tilfælde ikke slog til eller måske netop slog til og viste sig utilstrækkelig.

Indstilling #2 – Småforlag/smallpress
I forbindelse med litteraturens bevægelser ser man en udvidelse indenfor udgivelseskulturen. Igennem de seneste år har man set en opblomstring af mindre forlag i Norden – small presses eller småforlag – som medfører en ny udgivelseskultur og en række bud på alternative former for publicering. Forlag, der i nogen grad opererer uafhængigt af markedskræfterne, som en slags ordkunstens kuratorer der – måske ufrivilligt – afløser de traditionelle, kommercielle forlags position som den eksperimenterende litteraturs mæcener. Derfor har vi valgt at engagere en række forlag fra Sverige, Norge og Danmark, som vi under et betragter som forlag med vilje til at satse på nyskabende kvalitativ litteratur, viljen til at afsøge hvad bogen som medie kan rumme og viljen til at lade litteratur gå i dialog med andre kunstformer – eller omvendt. De små forlag får således ved Verbale Pupiller muligheden for at præsentere deres udgivelser og udgivelsesprofil, i samspil med en række andre forlag, som arbejder på samme præmisser.

Indstilling #3 – Nordisk litterær offentlighed
Udgivelseskulturen omkring de små forlag i de tre nordiske lande har mange fællestræk og talrige samarbejder på tværs. Samtidig er litteraturens stigende færden i de digitale medier, eksempelvis på blogs og udgivelser på nettet, med til at sprede et tæppe af tekster og diskussioner over Norden. Tværnordiske fora og tidsskrifter opstår, som eksempelvis kritiker.nu (Stockholm), nypoesi.net (Oslo) og litlive.dk/se/no (København). En stigende dyrkelse af et nordisk fællesskab, sandsynligvis ikke på trods af en stigende globalisering, men nok nærmere af de bekvemme sproglige relationer og en fælles interesse for et større rum. Potentielt en ny nordisk litterær offentlighed.

Indstilling #4 – Ordkunstens pseudopodier
”En mosaik om litteraturens bevægelser i de tekniske medier”. Således startes interview og montagen med titlen Ordkunstens pseudopodier af Peter Kristiansen (radiomanden bag bl.a. Per Højholts Turboen spacefiction (1968)). Samtaler med Per Højholt, Inger Christensen, Leif Hjernø og Svend Åge Madsen om den nye litteratur og dens mediebevidsthed (ca. 1967-68). Pseudopodier er lange udløbere fra en celle, der gør den i stand til at foretage amøboide bevægelser. Pseudopodier er altså armlignende udskud fra en celle, der anvendes ved forflytning. Verbale Pupillers tværmedielle eller intermedielle udstillinger og udforskninger er altså dels en undersøgelse af poesien eller ordkunstens celle, samt dens legekammerater lyd og billede, disse arme som i dialog med cellen er med til at forflytte den fra en diskurs til en anden. Vi har derfor inviteret en række forlag og kunstnere, som arbejder med tekst og billede, i samklang eller hver for sig, hvorfor der under arrangementet også vil sættes fokus på og fremvises udstillinger og installationer med ord og billede. Ligeledes vil der være et enkelt pladeforlag på bogmessen, samt afholdes en række koncerter om aftenen med kunstnere, som arbejder med musik eller i spændingsfeltet mellem ord og lyd.

  • Comments(1)//blog.verbalepupiller.dk/#post1