Verbale Pupiller v. 2.0.09

Verbale Pupiller v. 2.0.09

- Biennale for ny poesi & publikationsmesse for småforlag

Verbale Pupiller 2009 arrangeres af Litteraturen på Scenen & forlaget (asterisk).

Verbale Pupiller blev afholdt første gang i efteråret 2007. Anden omgang afholdes d. 22-25. oktober 2009 i Århus Kunstbygning og indeholder en poesifestival, en publikationsmesse og en udstilling. I år præsenteres således omkring 40 digtere, 30 kunstnere og 40 små forlag fra hele Norden. Arrangementet byder på oplæsning, performance, udstilling, seminar, bogmesse, koncert mm. Endvidere udgives en 360 siders katalogbog.

Verbale Pupiller er en publikationsmesse, en poesifestival og en udstilling på en og samme tid. Således præsenteres det hele i et totalrum for kunst, litteratur, kritik og formidling, hvor samtalen omkring tingene har flere koordinater at pejle efter.

For yderligere information kontakt festivalinspektør Mathias Kokholm.: kokholmmathias@gmail.com / (+45) 22 95 54 25 eller arrangement og programansvarlig Mads Mygind.: madslmygind@gmail.com & Christoffer Ugilt Jensen.: christofferugilt@gmail.com.

Geiger Records og Lyd+Litteratur

præsentation af forlagPosted by Robert Christensen 12 Sep, 2007 12:54
Geiger Records udsprang i 2006 som en naturlig forgrening af musiktidsskriftet Geiger med en intention om at overføre erfaringerne og holdningerne fra tidsskriftet til et lille, eksklusivt pladeselskab. Således hylder Geiger Records eksperimentet, den kunstneriske integritet og modet til at tænke nyt og bryde med vanetænkningen i musikmiljøet. Pladeselskabet ser det som en målsætning at skabe en udgivelseskanal for musik og lydeksperimenter af høj kunstnerisk standard uden skelen til snævre genrerubriceringer, og frem for alt vægtes kvalitet over kvantitet. Selskabet ønsker ligeledes at fremme fokus på tværæstetiske projekter, hvor musik støder frugtbart sammen med andre kunstarter som litteratur og billedkunst.

Blog Image

Som led i denne strategi har Geiger Records skabt pladeserien Lyd+Litteratur som i tråd med festivalen af samme navn nysgerrigt vil dokumentere arbejder i feltet mellem musik, lydkunst og litteratur. Idéen til serien lå lige for i kraft af Geigers engagement i Lyd+Litteratur-festivalen. Flere og flere interessante samarbejder syntes at opstå i mødet mellem litteratur og musik, men hvor var stedet, der på seriøs vis kunne tilbyde et hjem og en udgivelseskanal for disse?

Blog Image
Geiger Records' første projekt var cd'en audioPoesi – en antologi, der i 2006 blev udsendt i samarbejde med CrossArt. Cd'en tager udgangspunkt i mange af de samarbejder, der er blevet præsenteret på Lyd+Litteratur-festivalen i årenes løb, og samtidig markerer den sig som den første danske antologi til at dokumentere grænseområdet mellem lyd og litteratur. 27. september udsendes det første egentlige album på Geiger Records – cd'en Hjertets abe sparker sig fri fra Schweppenhäuser/Thomsen & Morten Søndergaard.

Læs mere om audioPoesi her.
Læs mere om Hjertets abe sparker sig fri her.
Læs mere om Geiger på www.geiger.dk

Blog Image

OM LYD+LITTERATUR - festival og udgivelsesserie

Siden 2002 har Litteraturen på Scenen i samarbejde med musiktidsskriftet Geiger stået bag festivalen Lyd+Litteratur – en festival, der udforsker spændingsfeltet mellem musik, lydkunst og litteratur i performative sammenhænge. Festivalen ønsker først og fremmest at belyse mødet mellem litteratur og lyd og at udbrede kendskabet til den mangfoldighed af udtryk dette kan afstedkomme, men festivalen er også et eksperimentarium, et rum, hvor nye møder kan opstå. Lyd+Litteratur har derfor ikke kun handlet om at bringe allerede eksisterende projekter på scenen; folkene bag festivalen har også inviteret kunstnere, der ikke tidligere har arbejdet sammen, til at krydse klinger. En del af disse projekter har i sagens natur været engangsforestillinger, men flere møder har også resulteret i videre samarbejde. Festivalen nøjes altså ikke med at dokumentere, men bidrager også aktivt til at opdyrke en kultur i dette tværæstetiske felt. Desuden har det altid været festivalens hensigt også at skabe debat og inddrage historiske perspektiver på de aktuelle eksperimenter. Derfor har festivalen også hyppigt budt på foredag, workshops og debatarrangementer med relation til temaet.

Gennem årene har Lyd+Litteratur budt på et væld af danske og internationale navne, der fra meget forskellige vinkler har kastet lys over, hvad mødet mellem litteratur og musik kan. Lyd+Litteratur har pt. stået bag fem regulære festivaler, der alle primært har fundet sted i Århus, skønt festivalen også har sendt sonder ud til bl.a. København. Lyd+Litteratur har indimellem også budt på enkeltarrangementer, ligesom festivalen har arbejdet i relation til andre begivenheder og festivaler. I juni i år kunne festivalen eksempelvis byde på en række koncerter og foredrag i forbindelse med SPOT Festivalen i Århus. En sjette version af Lyd+Litteratur-festivalen er under forberedelse og vil finde finde sted til foråret.

  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post35

Tidsskriftet og forlaget *

præsentation af forlagPosted by Mathias Kokholm 12 Sep, 2007 01:05
Publikationen * [Asterisk]* er en publikation * udkommer som løsblad * udkommer i forskellige formater * udkommer med forskellige intervaller * er til at samle på * kan samles i et ringbind, eller * kan samles med en piberenser, eller * kan samles med noget andet. At købe * er en anderledes måde at erhverve et stykke kunst på. * er ikke ret dyrt, for det koster som regel 10 kr. og * er et eksklusivt samlerobjekt, hvis man har lyst til det, for * udkommer i et ret lille oplag, og * må siges at være ret billigt og man får ret meget for pengene. Og hvis man køber alle udgaver af * og følger med i * fra starten - og alle udgaver af * kan stadig købes - så får man et både sjovt og stadigt voksende værk til sin bogreol, eller hvor man nu vil gøre af sit *.

Blog Image
bøger fra Forlaget * [Asterisk]

Forlaget * udgiver også en række selvstændige bogværker.

Forlagets udgivelser er repræsenteret følgende steder; Rum46 - Århus, Splab - Århus, Århus Kunstbygning, Kunstforeningen Gl. Strand - København, Kopenhagenshop, Museet for Samtidskunst - Roskilde, Appendiks - København.

Forlaget * har været repræsenteret på følgende festivaler og messer: Centre d'art- Santa Monica, tidsskriftmesse på Overgaden – institut f. Samtidskunst.
Desuden stod forlaget bag ”Publ.up” og "Publ.up 2" - basar for kunst- og værkbaserede publikationer, tidsskrifter og bøger i rum46, Århus.


Blog Image* To af forlaget og tidsskriftet * redaktører - billedkunstner Anders Visti og Lasse Krogh Møller - bidrager med en udstilling, som ovenstående er en annonce for.

- mere tekst vil følge om forlaget/tidsskriftet og udstillingen

  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post34

Beskrivelse af Husets Forlag og 'Serien for Oversat Litteratur'

præsentation af forlagPosted by Robert Christensen 11 Sep, 2007 13:14

Som en forsinket 60’er-blomst sprang Husets Forlag ud i 1972-73. Det skete i nattens mulm og mørke; Forlagets stiftere havde en nøgle til Husets trykkeri og trykte der om natten spæde pjecer med oversat amerikansk poesi. De blev solgt for en femmer. Den fine presseomtale – hallo, et nyt dansk forlag! – fik et væld af litteraturaktivister til at strømme til.

De lavede skrivegrupper: lyrik, børnebøger, tegneserier, kogebøger, politisk satiriske plakater, og folk fik hjælp til at starte eget forlag. Der var ingen smalle steder. Bøger kom der hele tiden - heriblandt seks Nobelpristagere og fire vindere af Nordisk Råds Litteraturpris. På forlagets ’Serien for Oversat Litteratur’ er udkommet bøger af bl.a. Fernando Pessoa, Ewa Lipska, Lars Norén, Wislawa Szymborska, Stig Sæterbakken, Georgi Gospodinov, Göran Sonnevi, Benjamin Péret, Helena Eriksson, Tua Forsström, Zbigniew Herbert, Mário de Andrade, Tor Ulven og Czeslaw Milosz.

Blog ImageMen intet varer evigt. I oktober 2003 skulle Husets gamle medarbejdere have en pensionsordning. De lokale kommunalpolitikere ville ikke betale, og pengene skulle findes inden for Husets eget budget. Trods bønner og rasende protester fra kulturens folk, de to forfatterforeninger og Statens Litteraturråd blev Husets Forlag lukket. Et år gik i dyb stilhed, indtil det igen blev oktober, nu 2004. En række driftige og dristige lokale erhvervsfolk satte sig sammen. De syntes at Århus burde have et varieret kulturliv, herunder et ægte kvalitetsforlag. Husets Forlag fødtes igen, nu løsrevet fra Huset.

Kvalitetslinien for verdenslitteraturen fortsættes og en masse nye initiativer blev – og bliver stadig – sat i gang, med gamle og nye samarbejdspartnere, og Husets Forlag udgiver nu 30 – 40 titler om året. Vi mener, at globaliseringen øger behovet for at forlag påtager sig både lokalt og nationalt ansvar for at udviklingen i bogbranchen ikke skal føre til en uhensigtsmæssig ensretning af litteraturen og kulturen.

På trods af alle forandringerne er der visse ting ved Husets Forlag, der ikke har ændret sig. Vi ser det stadig som vores fornemste opgave at give danske læsere mulighed for at opleve kvalitetslitteratur fra alle hjørner og kanter af verden.

Læs mere om Husets Forlag på www.husetsforlag.dk

  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post33

Hurricane - om forlaget og dets stifter Vibe Bredahl

præsentation af forlagPosted by Mathias Kokholm 01 Sep, 2007 23:51
Forlaget Hurricane Publishing drives af billedkunstneren Vibe Bredahl (f. 1974), som stiftede forlaget tilbage i 2000. Bredahl dementerede fra Det Kgl. Danske Kunstakademi samme år. I hendes skabende praksis arbejder hun hovedsageligt med fotografi, tegning og artist books. Rejsen er både konkret og i bredere forstand, et gennemgående tema, som det gør sig gældende i kunstnerens første bogudgivelse hjemvendt rejsende (2002), som består af farvefotos fra alverdens steder.

Blog ImageTintin med Terry under armen er en af de faste mærkværdige følgesvende gennem hjemvendt rejsende, som med vidt forskellige indstillinger, opstillinger og tableauer kredser om rejsen, bevægelse og stilstand, liv og død.

Et andet karakteristika som Bredahls værker har høstet megen ros for, er deres spindelvævsfine lethed og styrke i et til tider naivt og barnligt univers, der dog ikke viger tilbage for at undersøge tunge fænomener, som tab og død, hvilket medfører en uncanny bevægelse gennem værkerne.

Blog ImageVibe Bredahl: Sorgen er som en sky, når den bliver for tung begynder det at regne, 2005. 100 x 150 cm. Pantone tusch. Fra udstillingen (hos Martin Asbæk Projects, 2005) og udgivelsen (på Hurricane, 2005) Pun Birds (ordspilsfugle), som var en undersøgelse af forholdet mellem ord og billede, gennem ordsprog, vendinger og klichéer.

Bredahls foretrukne medie er bogen – artist books. Det er primært forløbet og den større fortælling der udspringer fra den ene side, samt relationerne og trådene, der syntes at interessere kunstneren.

Vibe Bredahls praksis går over i forlaget Hurricane, som udgiver artist books i forskellige former og med forskellige kunstnere og digtere. Heriblandt billedkunstner Julie Nord, billedkunstner/forfatter Seimi Nørgaard og forfatter Gitte Broeng. Det er primært anderledes og eksklusive udgivelser, der tegner forlagets profil, som da også rummer design og børnebøger. Et af forlagets erklærede mål er at skabe tættere kontakt mellem forlægger og kunstner, samt give rum og mulighed for den enkelte kunstners indflydelse i udgivelsesprocessen. Hurricane er sat i bevægelse og der er god grund til at følge med i forlagets videre udvikling. Der er her tale om en interessant form for alternativ publicering på tværs af ord og billede. Et væsentligt projekt med et varmt og innovativt glimt i orkanens øje.

* Hurricane Publishing deltager ved Verbale Pupiller

** Digteren Gitte Broeng læser op

*** Digter/billed- og performancekunstner Seimi Nørgaard bidrager til bogobjektet.
Seimi Nørregaard (f. 1975) debuterede i 2005 med digtsamlingen Jeg forventer en masse. Siden 1998 har Nørregaard arbejdet som manuskriptforfatter og med performance. I sine egne produktioner står hun både bag scenografi, koreografi og performance. I 2005 var hun performer og tekstforfatter på forestillingen Blow Job i Turbinehallerne på Det Kongelige Teater. Seimi Nørregaard har optrådt ved adskillige spoken word arrangementer og har vundet 2. plads ved Nordisk mesterskab i Poetry Slam. (tekst fra Hurricanes hjemmeside)


  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post24

Dada invest

præsentation af forlagPosted by Mathias Kokholm 29 Aug, 2007 16:46
Følgende er dels en præsentation af forlaget dada-invest og invitation til bogreception og oplæsning nu på fredag. Teksten er fra den oficielle pressemeddelelse, dog lettere modificeret. (red.)

Blog Image
MACHWERKET inviterer til kombineret bogreception og oplæsning i forbindelse med udgivelsen af 5 nye bøger fra forlaget dada-invest. Det vil være muligt at købe bøgerne og få dem signeret. Både Mikkel Wallentin, Julie Püschl og claus ejner vil være tilstede.

Oplæsningen vil finde sted inden for det tidsrum, hvor bogreceptionen afholdes, som er fra klokken 18-20. Der vil blive læst op af Julie Püschl og Mikkel Wallentin.

I serien ELEFANTSÆBE (skal tisse) udkommer 4 bøger. ELEFANTSÆBE-serien kan i mangel på fyldestgørende begreber, bedst karakteriseres som kollektiv grundforskning i menneskets afkroge og vildveje mm. På det konkrete plan er seriens bøger samarbejdsprojekter, hvor billedkunstneren claus ejner (forlaget dada-invests direktør), har indgået et samarbejde med en anden kunstner med den hensigt at lave en bog!

To af bøgerne i serien ELEFANTSÆBE (skal tisse) er med digteren Thomas Krogsbøl, og to af bøgerne er med forfatteren og hjerneforskeren Mikkel Wallentin. Thomas Krogsbøl (tekst) og claus ejner (tegninger) udgiver bøgerne: Guld-Else og Opkvalificeret meningsløshed. Mikkel Wallentin (tekst) og claus ejner (tegninger) udgiver børgerne: SalsaInge gør sig til og Soldatens vuggevise.

Som noget nyt udgiver forlaget dada-invest en anden kunstners værk – nemlig Julie Püschls prosadigtsamling: Pamflet over en tæve i løbetid.

Julie Püschl vil blandt andet læse teksterne Konebil, Hverdagen og Tv-showet op, der alle stammer fra Pamflet over en tæve i løbetid. Hun skriver selv om teksterne: De er især optagede af en antaget sammenhæng imellem kærlighed, eksistens og forbrug. De benytter kortprosaen som form, mens de i udtryk lægger sig tæt op af den videnskabelige afhandling. Et valg, der er truffet med ønsket om, med et Brecht'sk udtryk at "mærkværdiggøre" perceptionen af værket og derved få læseren til at åbne sig og selv deltage aktivt i modtagelsen og refleksionen af det.

STED: MACHWERKET, Vestergade 62, Århus
TIDSPUNKT: Fredag den 31. august, fra klokken 18-20

Yderlig information om forlaget dada-invests udgivelser her

* dada-invest deltager i Verbale Pupillers bogmesse og bidrager med et element til bogobjektet
** Mikkel Wallentin læser op


  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post22