Verbale Pupiller v. 2.0.09

Verbale Pupiller v. 2.0.09

- Biennale for ny poesi & publikationsmesse for småforlag

Verbale Pupiller 2009 arrangeres af Litteraturen på Scenen & forlaget (asterisk).

Verbale Pupiller blev afholdt første gang i efteråret 2007. Anden omgang afholdes d. 22-25. oktober 2009 i Århus Kunstbygning og indeholder en poesifestival, en publikationsmesse og en udstilling. I år præsenteres således omkring 40 digtere, 30 kunstnere og 40 små forlag fra hele Norden. Arrangementet byder på oplæsning, performance, udstilling, seminar, bogmesse, koncert mm. Endvidere udgives en 360 siders katalogbog.

Verbale Pupiller er en publikationsmesse, en poesifestival og en udstilling på en og samme tid. Således præsenteres det hele i et totalrum for kunst, litteratur, kritik og formidling, hvor samtalen omkring tingene har flere koordinater at pejle efter.

For yderligere information kontakt festivalinspektør Mathias Kokholm.: kokholmmathias@gmail.com / (+45) 22 95 54 25 eller arrangement og programansvarlig Mads Mygind.: madslmygind@gmail.com & Christoffer Ugilt Jensen.: christofferugilt@gmail.com.

Ideen bag Verbale Pupiller

præsentation af projektetPosted by Mathias Kokholm 01 Jul, 2007 22:18
Blog Image
Om arrangementet Verbale Pupiller

Verbale Pupiller er en festival for moderne poesi og en bogmesse for nordiske småforlag. Arrangementet har til hensigt at formidle ny poesi og undersøge dens væsen og situation i samtiden. Den overordnede ramme er nordisk poesi, men med enkelte udkig til både fransk og tysk poesi.

En mulig ny udgivelseskultur, samt væsentlige fællestræk og samarbejder inden for nordiske lande, er i fremvækst, hvorfor vi har valgt, at dette skulle udgøre rammen om vores arrangement. Derudover har vi valgt at sætte fokus på litteraturen som medie, bogen som medie, samt litteraturens interageren med andre medier, billede og lyd / billedkunst og musik. Der vil således være en række litterære værker/eksperimenter i dialog med en billed- og/eller lydside. Men også projekter, hvis udgangspunkt er billede eller lyd, men grænser op til det poetiske. Poesien er klangbunden, øret er lydpotten og pupillen er verbal.

At varsle eller fremmane et nybrud indenfor litteraturen må man være yderst forsigtig med. Verbale Pupiller skal da heller ikke forstås som en jagt på det nye, men bygger grundlæggende på en fornemmelse af, at litteraturen er sat i bevægelse og måske nu potentielt er på vej i en ny retning, væk fra en diskurs til en anden. Sandsynligvis ikke en bevægelse, som netop nu er sat i gang, men en altid eksisterende bevægelse, der blot nu – i kraft af nye mediers landvindinger – udfordrer litteraturen og åbner op for nye strømninger, vi endnu ikke kender det litterære omfang af. Uanset hvad, er det næppe muligt at fiksere en bevægelse i sin samtid. Ambitionen med Verbale Pupiller må dog alligevel være denne, gennem en række indstillinger, at forsøge at zoome ind på samtidspoesiens position og væsen, eller bevægelser og knopskydninger. Et projekt, som kræver et alsidigt program, der stritter uden at miste fokus. Intentionen er således at fremhæve mulige indstillinger for poesiens bevægelser, udstille og undersøge dem i samklang med publikum.

Indtilling #1 – Moderne poesi/ordkunst
Sproget vil sandsynligvis også fremover være kimen til kunstneriske udtryk, materialet for den udøvende, og således vil der nok altid eksistere ordkunst. Men det er en form for ordkunst, som bliver sværere og sværere at betragte i relation til vores gængse opfattelse af litteratur. Performance poetry og udgivelser på nettet er væsentlige forvandlingstegn i retninger, som får begrebet litteratur til at sive ud mellem linjerne. Et andet eksempel er de ikke-skønlitterære genres mix med det skønlitterære. Eksempelvis Jørgen Leths leg med køkkenpigen og det biografiske materiale i ’fiktionen’ Det uperfekte menneske (2005), hvor vores opfattelse af litteratur i hvert tilfælde ikke slog til eller måske netop slog til og viste sig utilstrækkelig.

Indstilling #2 – Småforlag/smallpress
I forbindelse med litteraturens bevægelser ser man en udvidelse indenfor udgivelseskulturen. Igennem de seneste år har man set en opblomstring af mindre forlag i Norden – small presses eller småforlag – som medfører en ny udgivelseskultur og en række bud på alternative former for publicering. Forlag, der i nogen grad opererer uafhængigt af markedskræfterne, som en slags ordkunstens kuratorer der – måske ufrivilligt – afløser de traditionelle, kommercielle forlags position som den eksperimenterende litteraturs mæcener. Derfor har vi valgt at engagere en række forlag fra Sverige, Norge og Danmark, som vi under et betragter som forlag med vilje til at satse på nyskabende kvalitativ litteratur, viljen til at afsøge hvad bogen som medie kan rumme og viljen til at lade litteratur gå i dialog med andre kunstformer – eller omvendt. De små forlag får således ved Verbale Pupiller muligheden for at præsentere deres udgivelser og udgivelsesprofil, i samspil med en række andre forlag, som arbejder på samme præmisser.

Indstilling #3 – Nordisk litterær offentlighed
Udgivelseskulturen omkring de små forlag i de tre nordiske lande har mange fællestræk og talrige samarbejder på tværs. Samtidig er litteraturens stigende færden i de digitale medier, eksempelvis på blogs og udgivelser på nettet, med til at sprede et tæppe af tekster og diskussioner over Norden. Tværnordiske fora og tidsskrifter opstår, som eksempelvis kritiker.nu (Stockholm), nypoesi.net (Oslo) og litlive.dk/se/no (København). En stigende dyrkelse af et nordisk fællesskab, sandsynligvis ikke på trods af en stigende globalisering, men nok nærmere af de bekvemme sproglige relationer og en fælles interesse for et større rum. Potentielt en ny nordisk litterær offentlighed.

Indstilling #4 – Ordkunstens pseudopodier
”En mosaik om litteraturens bevægelser i de tekniske medier”. Således startes interview og montagen med titlen Ordkunstens pseudopodier af Peter Kristiansen (radiomanden bag bl.a. Per Højholts Turboen spacefiction (1968)). Samtaler med Per Højholt, Inger Christensen, Leif Hjernø og Svend Åge Madsen om den nye litteratur og dens mediebevidsthed (ca. 1967-68). Pseudopodier er lange udløbere fra en celle, der gør den i stand til at foretage amøboide bevægelser. Pseudopodier er altså armlignende udskud fra en celle, der anvendes ved forflytning. Verbale Pupillers tværmedielle eller intermedielle udstillinger og udforskninger er altså dels en undersøgelse af poesien eller ordkunstens celle, samt dens legekammerater lyd og billede, disse arme som i dialog med cellen er med til at forflytte den fra en diskurs til en anden. Vi har derfor inviteret en række forlag og kunstnere, som arbejder med tekst og billede, i samklang eller hver for sig, hvorfor der under arrangementet også vil sættes fokus på og fremvises udstillinger og installationer med ord og billede. Ligeledes vil der være et enkelt pladeforlag på bogmessen, samt afholdes en række koncerter om aftenen med kunstnere, som arbejder med musik eller i spændingsfeltet mellem ord og lyd.

  • Comments(1)//blog.verbalepupiller.dk/#post1