Verbale Pupiller v. 2.0.09

Verbale Pupiller v. 2.0.09

- Biennale for ny poesi & publikationsmesse for småforlag

Verbale Pupiller 2009 arrangeres af Litteraturen på Scenen & forlaget (asterisk).

Verbale Pupiller blev afholdt første gang i efteråret 2007. Anden omgang afholdes d. 22-25. oktober 2009 i Århus Kunstbygning og indeholder en poesifestival, en publikationsmesse og en udstilling. I år præsenteres således omkring 40 digtere, 30 kunstnere og 40 små forlag fra hele Norden. Arrangementet byder på oplæsning, performance, udstilling, seminar, bogmesse, koncert mm. Endvidere udgives en 360 siders katalogbog.

Verbale Pupiller er en publikationsmesse, en poesifestival og en udstilling på en og samme tid. Således præsenteres det hele i et totalrum for kunst, litteratur, kritik og formidling, hvor samtalen omkring tingene har flere koordinater at pejle efter.

For yderligere information kontakt festivalinspektør Mathias Kokholm.: kokholmmathias@gmail.com / (+45) 22 95 54 25 eller arrangement og programansvarlig Mads Mygind.: madslmygind@gmail.com & Christoffer Ugilt Jensen.: christofferugilt@gmail.com.

Hypoteser for to stemmer

Hypoteser for to stemmerPosted by Mads Mygind 11 Aug, 2007 16:53
Blog Image
Bogen Hypoteser for to stemmer (Borgen 2002) er resultatet af et samarbejde mellem de to forfattere Morten Søndergaard og Tomas Thøfner og blev udarbejdet over en årrække, mens de via internettet skrev tekster – private, fiktive, teoretiske og poetiske – til hinanden, som de så skulle svare på, abstrakt eller konkret. De lange prosaiske digte eller den poetiske prosa bølger gennem bogen, hvor man som læser ikke er klar over hvem der har skrevet hvad.

Morten Søndergaards sansende, billeddannende lyriske tone er somme tider at spore, mens Tomas Thøfners tænkende, sprogbevidste stemme andre steder tager over. Måske kunne man sætte sig ned og læse sig frem til ophavsmanden bag hver tekst, men faktisk er det interessant og pirrende, at man konstant er i tvivl om, hvem der er afsender og hvem der er modtager.

Ideen om verden i sproget og sproget i verden udfolder de to digtere subtilt. Verden, fænomenerne og begreberne levendegøres i sproget – et sprog, som i Hypoteser for to stemmer er mangestemmigt, og dels henvender sig til en læser, dels til den ene af de to forfattere, og dels til verden. Netop til de fænomener, den beskriver. Der er en direkte kontakt, en sanselighed, med verden, den fysiske såvel som den metafysiske. Den metafysiske verden, alt det vi ikke kan se, men som sker og alt det vi ikke kan høre, men som lyder, fylder meget for Morten Søndergaard og Tomas Thøfner.

Bogen gennemsyres af en enorm vilje til at fremskrive nye betydninger. At tænke verden som et puslespil, der sagtens kan sættes sammen på nye måder, holdt sammen af sprog. Sproget som superlim kunne man sige og skrive.


Blog Image
På Tomas Thøfners hjemmeside kan man downloade en Hypotesegenerator, som genererer nye tekster ud fra bogens "originale" materiale.

* De to forfattere har i anledning af Verbale Pupiller taget projektet op igen og vil løbende skrive nye hypoteser her på (b-)siden.

** Morten Søndergaard og Tomas Thøfner læser op fra projektet Hypoteser for to stemmer i en noget utraditionel oplæsningsform, stående over for hinanden på scenen, live, som direkte afsendere af deres tekster.

  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post4