Verbale Pupiller v. 2.0.09

Verbale Pupiller v. 2.0.09

- Biennale for ny poesi & publikationsmesse for småforlag

Verbale Pupiller 2009 arrangeres af Litteraturen på Scenen & forlaget (asterisk).

Verbale Pupiller blev afholdt første gang i efteråret 2007. Anden omgang afholdes d. 22-25. oktober 2009 i Århus Kunstbygning og indeholder en poesifestival, en publikationsmesse og en udstilling. I år præsenteres således omkring 40 digtere, 30 kunstnere og 40 små forlag fra hele Norden. Arrangementet byder på oplæsning, performance, udstilling, seminar, bogmesse, koncert mm. Endvidere udgives en 360 siders katalogbog.

Verbale Pupiller er en publikationsmesse, en poesifestival og en udstilling på en og samme tid. Således præsenteres det hele i et totalrum for kunst, litteratur, kritik og formidling, hvor samtalen omkring tingene har flere koordinater at pejle efter.

For yderligere information kontakt festivalinspektør Mathias Kokholm.: kokholmmathias@gmail.com / (+45) 22 95 54 25 eller arrangement og programansvarlig Mads Mygind.: madslmygind@gmail.com & Christoffer Ugilt Jensen.: christofferugilt@gmail.com.

Geiger Records og Lyd+Litteratur

præsentation af forlagPosted by Robert Christensen 12 Sep, 2007 12:54
Geiger Records udsprang i 2006 som en naturlig forgrening af musiktidsskriftet Geiger med en intention om at overføre erfaringerne og holdningerne fra tidsskriftet til et lille, eksklusivt pladeselskab. Således hylder Geiger Records eksperimentet, den kunstneriske integritet og modet til at tænke nyt og bryde med vanetænkningen i musikmiljøet. Pladeselskabet ser det som en målsætning at skabe en udgivelseskanal for musik og lydeksperimenter af høj kunstnerisk standard uden skelen til snævre genrerubriceringer, og frem for alt vægtes kvalitet over kvantitet. Selskabet ønsker ligeledes at fremme fokus på tværæstetiske projekter, hvor musik støder frugtbart sammen med andre kunstarter som litteratur og billedkunst.

Blog Image

Som led i denne strategi har Geiger Records skabt pladeserien Lyd+Litteratur som i tråd med festivalen af samme navn nysgerrigt vil dokumentere arbejder i feltet mellem musik, lydkunst og litteratur. Idéen til serien lå lige for i kraft af Geigers engagement i Lyd+Litteratur-festivalen. Flere og flere interessante samarbejder syntes at opstå i mødet mellem litteratur og musik, men hvor var stedet, der på seriøs vis kunne tilbyde et hjem og en udgivelseskanal for disse?

Blog Image
Geiger Records' første projekt var cd'en audioPoesi – en antologi, der i 2006 blev udsendt i samarbejde med CrossArt. Cd'en tager udgangspunkt i mange af de samarbejder, der er blevet præsenteret på Lyd+Litteratur-festivalen i årenes løb, og samtidig markerer den sig som den første danske antologi til at dokumentere grænseområdet mellem lyd og litteratur. 27. september udsendes det første egentlige album på Geiger Records – cd'en Hjertets abe sparker sig fri fra Schweppenhäuser/Thomsen & Morten Søndergaard.

Læs mere om audioPoesi her.
Læs mere om Hjertets abe sparker sig fri her.
Læs mere om Geiger på www.geiger.dk

Blog Image

OM LYD+LITTERATUR - festival og udgivelsesserie

Siden 2002 har Litteraturen på Scenen i samarbejde med musiktidsskriftet Geiger stået bag festivalen Lyd+Litteratur – en festival, der udforsker spændingsfeltet mellem musik, lydkunst og litteratur i performative sammenhænge. Festivalen ønsker først og fremmest at belyse mødet mellem litteratur og lyd og at udbrede kendskabet til den mangfoldighed af udtryk dette kan afstedkomme, men festivalen er også et eksperimentarium, et rum, hvor nye møder kan opstå. Lyd+Litteratur har derfor ikke kun handlet om at bringe allerede eksisterende projekter på scenen; folkene bag festivalen har også inviteret kunstnere, der ikke tidligere har arbejdet sammen, til at krydse klinger. En del af disse projekter har i sagens natur været engangsforestillinger, men flere møder har også resulteret i videre samarbejde. Festivalen nøjes altså ikke med at dokumentere, men bidrager også aktivt til at opdyrke en kultur i dette tværæstetiske felt. Desuden har det altid været festivalens hensigt også at skabe debat og inddrage historiske perspektiver på de aktuelle eksperimenter. Derfor har festivalen også hyppigt budt på foredag, workshops og debatarrangementer med relation til temaet.

Gennem årene har Lyd+Litteratur budt på et væld af danske og internationale navne, der fra meget forskellige vinkler har kastet lys over, hvad mødet mellem litteratur og musik kan. Lyd+Litteratur har pt. stået bag fem regulære festivaler, der alle primært har fundet sted i Århus, skønt festivalen også har sendt sonder ud til bl.a. København. Lyd+Litteratur har indimellem også budt på enkeltarrangementer, ligesom festivalen har arbejdet i relation til andre begivenheder og festivaler. I juni i år kunne festivalen eksempelvis byde på en række koncerter og foredrag i forbindelse med SPOT Festivalen i Århus. En sjette version af Lyd+Litteratur-festivalen er under forberedelse og vil finde finde sted til foråret.

  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post35

Beskrivelse af Husets Forlag og 'Serien for Oversat Litteratur'

præsentation af forlagPosted by Robert Christensen 11 Sep, 2007 13:14

Som en forsinket 60’er-blomst sprang Husets Forlag ud i 1972-73. Det skete i nattens mulm og mørke; Forlagets stiftere havde en nøgle til Husets trykkeri og trykte der om natten spæde pjecer med oversat amerikansk poesi. De blev solgt for en femmer. Den fine presseomtale – hallo, et nyt dansk forlag! – fik et væld af litteraturaktivister til at strømme til.

De lavede skrivegrupper: lyrik, børnebøger, tegneserier, kogebøger, politisk satiriske plakater, og folk fik hjælp til at starte eget forlag. Der var ingen smalle steder. Bøger kom der hele tiden - heriblandt seks Nobelpristagere og fire vindere af Nordisk Råds Litteraturpris. På forlagets ’Serien for Oversat Litteratur’ er udkommet bøger af bl.a. Fernando Pessoa, Ewa Lipska, Lars Norén, Wislawa Szymborska, Stig Sæterbakken, Georgi Gospodinov, Göran Sonnevi, Benjamin Péret, Helena Eriksson, Tua Forsström, Zbigniew Herbert, Mário de Andrade, Tor Ulven og Czeslaw Milosz.

Blog ImageMen intet varer evigt. I oktober 2003 skulle Husets gamle medarbejdere have en pensionsordning. De lokale kommunalpolitikere ville ikke betale, og pengene skulle findes inden for Husets eget budget. Trods bønner og rasende protester fra kulturens folk, de to forfatterforeninger og Statens Litteraturråd blev Husets Forlag lukket. Et år gik i dyb stilhed, indtil det igen blev oktober, nu 2004. En række driftige og dristige lokale erhvervsfolk satte sig sammen. De syntes at Århus burde have et varieret kulturliv, herunder et ægte kvalitetsforlag. Husets Forlag fødtes igen, nu løsrevet fra Huset.

Kvalitetslinien for verdenslitteraturen fortsættes og en masse nye initiativer blev – og bliver stadig – sat i gang, med gamle og nye samarbejdspartnere, og Husets Forlag udgiver nu 30 – 40 titler om året. Vi mener, at globaliseringen øger behovet for at forlag påtager sig både lokalt og nationalt ansvar for at udviklingen i bogbranchen ikke skal føre til en uhensigtsmæssig ensretning af litteraturen og kulturen.

På trods af alle forandringerne er der visse ting ved Husets Forlag, der ikke har ændret sig. Vi ser det stadig som vores fornemste opgave at give danske læsere mulighed for at opleve kvalitetslitteratur fra alle hjørner og kanter af verden.

Læs mere om Husets Forlag på www.husetsforlag.dk

  • Comments(0)//blog.verbalepupiller.dk/#post33