Verbale Pupiller v. 2.0.09

Verbale Pupiller v. 2.0.09

- Biennale for ny poesi & publikationsmesse for småforlag

Verbale Pupiller 2009 arrangeres af Litteraturen på Scenen & forlaget (asterisk).

Verbale Pupiller blev afholdt første gang i efteråret 2007. Anden omgang afholdes d. 22-25. oktober 2009 i Århus Kunstbygning og indeholder en poesifestival, en publikationsmesse og en udstilling. I år præsenteres således omkring 40 digtere, 30 kunstnere og 40 små forlag fra hele Norden. Arrangementet byder på oplæsning, performance, udstilling, seminar, bogmesse, koncert mm. Endvidere udgives en 360 siders katalogbog.

Verbale Pupiller er en publikationsmesse, en poesifestival og en udstilling på en og samme tid. Således præsenteres det hele i et totalrum for kunst, litteratur, kritik og formidling, hvor samtalen omkring tingene har flere koordinater at pejle efter.

For yderligere information kontakt festivalinspektør Mathias Kokholm.: kokholmmathias@gmail.com / (+45) 22 95 54 25 eller arrangement og programansvarlig Mads Mygind.: madslmygind@gmail.com & Christoffer Ugilt Jensen.: christofferugilt@gmail.com.

Martin Larsen

præsentation af forfatterePosted by Mads Mygind 01 Sep, 2007 22:50
Debuterede med Tabula Rasa (1997), en række digte udgivet på diskette. Dernæst fulgte den viltre, omsiggribende digtsamling Det stof alting er gjort af (Gyldendal, 2001). Efter at have modtaget Klaus Rifbjergs Debutantpris for Lyrikere i 2002, udkom to år senere Svanesøsonetterne (et værk, der står nærmere beskrevet nedenfor), et formmæssigt unikum og en særdeles interessant tekstsamling. Ellers er Martin Larsen aktiv i Forlaget Basilisk, på sin blog og som oversætter.

Svanesøsonetterne

Blog Image
Niels Lyngsøs Morfeus og Martin Larsens Svanesøsonetterne udkom begge i 2004 og har et ganske indirekte forhold til hinanden; til de fænomener, de behandler og er. Man kan sige, at hvor Morfeus skriver om skabelsesprocessen, er Svanesøsonetterne skabelsesprocessen. I sidstnævnte får vi direkte at læse, hvordan værket former sig, med private overvejelser over kunsten, værket og verden. Martin Larsen udfolder altså ideen om skabelsesprocessen som en indlejret del af værket i en sammenkrøllet sonet. Larsens værk nærmer sig også en avantgardetradition, særligt fordi livet (de hverdagslige kommentarer) vinder indpas i kunsten (sonetten fuldendes aldrig). I og med værket trods alt blev udgivet, ligger der naturligvis en ide i, eller en accept af, at sonetten aldrig blev færdigskrevet. Eller med andre ord, Svanesøsonetterne var ikke nødvendigvis blevet en bedre bog, hvis mestersonetten endeligt blev til. Der er en ide i, at konstruktionen ikke gik op i en højere enhed. Modsat Lyngsø, som ganske vist udgiver et værk uden nummererede sider og dermed mimer en art uorden, men alligevel er teksterne til punkt og prikke gennemkomponerede, og de står side om side med teoretisk funderede poetikker, figurdigte, grafiske digte og barndomserindringer, der til sammen udgør en imponerende konstruktion, der efterlader læseren med et svært navigerbart projekt, men ser man ud over den praktiske del, også et velkomponeret morads. En orden i uordenen. Hvor Larsen tager en udviklet procesteori og indvikler den i papir, tager Lyngsø indviklede teorier om blandt andet værk, flerstemmighed og slør og udvikler dem.

Fælles for begge værker er dog denne metabevidsthed, i varierende grad eksplicit og implicit. Når Martin Larsen har indlagt et kommentarspor, gør han værkets tilblivelsesproces tydelig og således også en del af værket. Bogen er altså processen, da den er en indlejret del af værket.

Der er ikke som i en lineær litteratur en begyndelse, en midte og en afslutning. Derimod arbejdes der både temamæssigt og praktisk med et brud i strukturen. Man kan som læser af en sådan hypertekst ikke vide sig sikker i sin umiddelbare lineære læsning, såvel som man ikke nødvendigvis kan bladre fra side ét til side to og så videre. Siderne i Svanesøsonetterne er ikke engang bundet sammen og er endda demonstrativt krøllet sammen. Udover at være en æstetisk stillingtagen, er det utvivlsomt en hilsen til avantgardens eksperimenter med bogen som medie, i Danmark i tresserne og halvfjerdserne anført af bl.a. Henrik Have m.fl. At en bog kan være meget mere end 37 ordnede siders lyrik, satte Have virkelig lys under med sine eksperimenter, eksempelvis Col Pferde. Hver gang man læser en side i Svanesøsonetterne, vælger man også en fra. Man kan ikke nødvendigvis være sikker på at komme omkring det hele, og fra forfatterens side har der måske ikke været nogen intention om at male ”det store billede”. Den lokale, isolerede betydning er lige så gyldig, som en stor sammenspundet sammenhæng. Den enkelte metafor, den enkelte sides autonomi, gør krav på sin ret. Og så er hele ideen, konceptet afgørende. At det er gjort på den måde, det er, at der er valgt de rammer, der er, og at værket har den form, det har, er gældende på lige fod med, hvad digtene ”siger” eller ”mener”.

Martin Larsens blog


* Martin Larsen læser op til Verbale Pupiller

** Forlaget Basilisk deltager i bogmessen til Verbale Pupiller

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.